21. marts 2024
Af: Pressemeddelelse fra Thise Mejeri

Rekordomsætning i Thise Mejeri i 2023 

Årsregnskab fra Thise Mejeri viser en vækst i omsætningen fra 1,3 mia. i 2022 til 1,4 mia. kr. i 2023. 

Efter et vanskeligt 2022, har Thise Mejeri formået at forbedre resultatet markant i forhold til 2022. Resultatet blev på 31,3 mio. kr. i 2023 mod et resultat i 2022 på 20,1 mio. kr. I tillæg til resultatfremgangen har Thise Mejeri i 2023 formået at betale en konkurrencedygtig aconto mælkepris til mejeriets andelshavere. 

Thise Mejeri satte i 2023 omsætningsrekord med en omsætning på 1,4 mia. kr. i 2023 mod 1,3 mia. kr. i 2022. Omsætningsfremgangen er primært drevet af en øget omsætning på det danske hjemmemarked i såvel detail og foodservice, samt en øget eksport af forædlede produkter. Virksomhedens samlede bruttomargin forbedrede sig i løbet af 2023 i takt med lavere inflationært pres, samt det generelle fald i mælkepriserne i 2023 efter de historisk høje prisstigninger i 2022, som ramte virksomhedens indtjening i sidste års resultat. 

CEO Svend Schou Borch udtaler: 

”Vi er stolte over resultatet, som kommer efter et svært 2022, og resultatet er udtryk for en kæmpe indsats fra alle på Thise Mejeri og ikke mindst hos vores andelshavere på gårdene. Jeg er glad for, at vi i 2023, atter har formået at give vores økologiske landmænd en solid og konkurrencedygtig aconto pris samtidig med at vi har leveret et tilfredsstillende resultat i virksomheden” 

Bekymring for CO2-afgiftens konsekvenser for økologien 

Thise mejeri ser med stor alvor på den kommende forhandling om CO2-afgift på landbruget, og er særligt bekymret for, at afgiften utilsigtet vil skabe konkurrenceforvridende forhold for dets økologiske andelshavere. Dermed risikerer man at erodere mulighederne for den politiske ambition om at fordoble det økologiske areal. 

CEO Svend Schou Borch udtaler:

”I modsætningen til de konventionelle mælkeproducenter har økologiske landmænd, heriblandt Thises, ikke mulighed for at anvende kemisk fodertilsætning og begrænset effekt af at overdække stalde for at reducere CO2-udledningen, og har desuden ofte en højere andel af kulstofrige jorde. Økologiske landmænd risikerer dermed at blive ramt til trods for, at økologiske landmænd har stort fokus på andre bæredygtighedsparametre som dyrevelfærd, naturpleje, rent drikkevand og biodiversitet. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt!”