Mejeriforeningen modtager tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød for mejeriprodukter i EU. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om kampagnerne 'Mælk er for fremtiden' og 'Ost & Ko'. Derudover modtager Mejeriforeningen EU-tilskud til skolemælk på vegne af de skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.

EMF Organic dairy – Ost & Ko no.  101046025

European Milk Forum (EMF) står bag og varetager koordinering af EU-programmet EMF Organic Dairy 22, der er implementeret af Mejeriforeningen i Danmark og CNIEL i Frankrig. Der er tale om et multi-lande program, der løber over tre år fra 1. januar 2022 til 31. december 2024 - i Danmark under kampagnen 'Ost & ko'. Målsætningen er at støtte forbruget af økologiske mejeriprodukter ved at øge kendskabet til den europæiske økologiske produktion og dennes principper og værdier. Programmet vil øge kendskabet til og salget af den økologiske mejeriproduktion ved at oplyse forbrugerne om de europæiske specifikationer for økologisk produktion og derigennem øge tilliden til det økologiske mærke og europæiske økologiske produkter i Frankrig og Danmark.

Resultatet af programmets første år har været 25.233.514 eksponeringer af kampagnens budskaber og 116.525 deltagere ved events, som programmet har taget del i. 

 

EMF Sustainable Milk - Mælk er for fremtiden no.  101046031

Mælk er for fremtiden-kampagnen er en del af multi-lande promotion programmet kaldet ‘EMF Sustainable Milk’ medfinansieret af EU. Kampagnen begyndte 1. april 2022 og kører i to år indtil 31. marts 2024. Kampagnen er initieret af tre nationale organisationer (fra Frankrig, Irland og Danmark) og er koordineret af EEIF EMF. Formålet med kampagnen, som er målrettet den generelle befolkning i hvert enkelt land, er at promovere mælk og vise, hvordan mælkeproduktion og forbrug kan være kompatibelt med en bæredygtig kost.

Resultatet af programmets første år har været 27.766.124 eksponeringer af kampagnens budskaber til 828.065 unikke personer. 

 

EU-tilskud til Skolemælk

EU har vedtaget en skoleordning, der skal give børn og unge bedre adgang til frugt og grønt samt magre mælkeprodukter (dvs. nøglehulsmærket mælk og letmælk). Formålet med skoleordningen er at fremme sunde kostvaner blandt børn og unge og at styrke børns og unges adgang til sunde produkter. Dette formål imødekommes ved at give tilskud til uddeling af magre mælkeprodukter til skoleelever og børn i dagtilbud og daginstitutioner.

Tilskudsordningen varetages i Danmark af Landbrugsstyrelsen. På deres hjemmeside man kan læse mere om ordningen, hvem der kan søge og hvilke kriterier der ligger til grund for, hvem der kan modtage tilskud: Tilskudsguide (lbst.dk)