Teknologi

Mejeribrugets ForskningsFond investerer i forskning, der fokuserer på optimering og udvikling af mejeriteknologiske processer, herunder nye bæredygtige fremstillingsmetoder og teknologier til produktion af mejeriprodukter og ingredienser. Mejeribrugets ForskningsFond investerer også i forskning, der undersøger hvordan bakterier, gær, skimmelsvampe og enzymer kan bruges til at fremstille differentierede mejeriprodukter og styre kvalitet og holdbarhed samt skabe smagsoplevelser for forbrugere og kunder.

_______________

Technology

The Danish Dairy Research Foundation invests in research that focuses on the optimization and development of dairy technological processes, including new sustainable manufacturing methods and technologies for the production of dairy products and ingredients. The Danish Dairy Research Foundation also invests in research that investigates how bacteria, yeast, molds and enzymes can be used to produce differentiated dairy products and control quality and durability as well as create taste experiences for consumers and customers.

Aktuelle projekter

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk