Madaffald og madspild

Fødevarer, der ikke bliver til mad, der bliver spist, er spild af ressourcer.  Det arbejder mejerierne med at undgå, så madaffald og madspild reduceres.

Der er et årligt madspild fra danske husholdninger på anslået 235.000 tons. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen 2024. Madspild er mad, som kunne være spist af mennesker, men som af den ene eller anden årsag er blevet smidt ud.

På baggrund af kortlægninger af madaffald i perioden 2019-2022 skriver Miljøstyrelsen i rapporten, at der hvert år er i alt 15 mio. tons madaffald i Danmark. Heraf er 873.014 tons madspild.

Det fordeler sig således:

    Fødevareværdikædeled     Madspild i tons pr. år
    Primærproduktionen (2022)     42.984
    Fødevareindustrien (2022)     457.172
    Detail og engros (2019)     95.858
    Servicesektor (2022)     42.000
    Husholdninger (2021)     235.000
    I alt     873.014

 

Kilde: Fødevareministeriet, National Madspildsstrategi samt Miljøstyrelsen 

Læs i øvrigt analysen "Op mod halvdelen af danskerne smider mad ud" her.

 

Definition af madaffald og madspild 

MADAFFALD er en fødevare bestemt til humant konsum, som går tabt. Både spiselige og uspiselige dele af fødevaren tæller med. Afsættes fødevarer til produktion af dyrefoder eller anden anvendelse end affaldsbehandling, er det ikke madaffald. 

MADSPILD defineres generelt som den spiselige del af madaffaldet. Der er således tale om et produkt, der er bestemt til at skulle indtages af mennesker (uden væsentlig yderligere forarbejdning ud over tilberedning), men som kasseres af forskellige årsager.

Kilde: Miljøstyrelsen

Spildt mælk

Mejerisektoren arbejder med at mindske spild af råvarer, produkter under fremstilling og spild af færdigvarer, og hver især har mejerierne indsatser på området.

Miljøstyrelsens rapport ”Kortlægning af madaffald i primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren, Marts 2024” sætter tal på madaffaldets og madspildets omfang i forskellige dele af fødevarekæden, herunder de dele der er knyttet til mejerisektoren.

Gårdene

Den samlede mængde af madaffald fra både den vegetabilske del og den animalske del af produktionen på gårdene (også kaldet primærproduktionen) udgør i 2022 116.629 tons (estimat).

Totalmængden af madspild fra primærproduktionen udgør i 2022 42.984 tons (estimat).

Zoomer man ind på den animalske produktion, som mælkeproduktionen på gården er en del af, så udgør mælk som madaffald 13.781 tons mælk eller 0,24 procent af den årlige mælkeproduktion på gårdene i Danmark. Rå mælk der spildes som madaffald kan for eksempel være den mælk, der går tabt ved for-malkning eller ved rengøring af rør.

Ser man på planteproduktionen er der estimeret årligt 102.514 tons madaffald svarende til 1,75 procent af produktionen.

Mejerierne

Mejerierne arbejder aktivt med at spild af rå mælk og af produkter eller råvarer undervejs i produktionen. Et af de steder, der typisk spild, er i forbindelse med rengøring af de mange stålrør, der er i produktionen. 

På mejerierne bliver mælk og mejeriprodukter til madaffald, hvis der for eksempel er tale om testproduktioner, eller batchstørrelser, der ikke matcher efterspørgslen, ligesom der forekommer forskellige former for biprodukter. Der er ligeledes et vist spild ved rengøring af rør, maskiner mv. (Kilde: Miljøstyrelsen: ”Kortlægning af madaffald i primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren, Marts 2024”.) 

Miljøstyrelsen angiver, at der er 261.733 tons madaffald fra produktionen på mejerierne om året. Heraf udgør decideret madspild 75 procent. Det fremgår desuden af Miljøstyrelsens rapport, at mejerierne har reduceret madspildet fra 2018 til 2022 med ca 10 procent.

Hele rapporten kan læses ved at klikke her

Mejerierne har desuden fokus på at være med til at undgå madspild i de led, der kommer efter mejeriet – altså under transport, hos forhandleren og hos forbrugeren. Det handler for eksempel om at sikre en emballage, der ikke går i stykker og som holder produkterne friske og anvendelige, det kan også være ved at informere forbrugerne om holdbarhed. Det mest kendte eksempel er formentlig, at mejerierne mærker produkterne med ”Bedst før – ofte god efter”.

Flere mejerier har desuden sat konkrete mål for reduktion af madspild, og nogle har også tilsluttet sig Danmark mod Madspild – som er et initiativ fra madspilds-organisationen One Third. Danmark mod madspild er en frivillig aftale, hvor målet er at halvere madaffald, inkl. madspild og/eller fødevaretab i den danske fødevarebranche inden 2030.