Sådan støtter Mejerisektoren FN’s verdensmål

FN har udarbejdet 17 mål for hvordan verden kan arbejde hen imod en mere bæredygtig udvikling. I mejerisektoren tager vi disse verdensmål alvorligt, og arbejder for en bæredygtig udvikling af vores sektor. Læs mere om mejeribranchens indsats for en bæredygtig udvikling – til glæde for hele jordens befolkning.


FN's Verdensmål

FN har formuleret 17 verdensmål, der sætter kursen for en bæredygtig udvikling for jorden og dens befolkning. På nuværende tidspunkt lever der 7,6 mia. mennesker på jorden, og FN regner med, at der vil være 9,8 mia. i 2050 – en befolkningstilvækst, der hovedsageligt sker i udviklingslandene.  Med så mange mennesker på jorden står vi over for en række globale udfordringer, som FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kan være med til at løse.


Mejeribranchen påtager sig et ansvar

Den internationale mejeriorganisation, IDF, har sammen med FAO, landbrugsorganisationen under FN, underskrevet en fælles erklæring, Rotterdam erklæringen, om mejeribranchens bidrag til klodens udvikling. Erklæringen betyder i praksis, at den globale mejerisektor forpligter sig til at arbejde mod at opfylde FN’s bæredygtighedsmål.

Det fremgår også af erklæringen, at mejeribranchen er med til at forsyne verdens befolkning med sunde og sikre fødevarer. Samtidig understreges mejerisektorens sociale og økonomiske betydning – især i den tredje verden. Her er omkring 80 mio. kvinder beskæftiget med mælkeproduktion, som på verdensplan er grundlag for ca. 240 mio. arbejdspladser. Samlet betyder det, at omkring 1 mia. menneskers livsgrundlag understøttes af den globale mejeribranche.

Med underskriften af Rotterdam erklæringen anerkender FAO, at mejerisektoren har en berettiget plads i en bæredygtig fremtid.

Jørgen Hald, der dengang var direktør for Mejeriforeningen i Danmark, underskrev på vegne af de danske mejerier Rotterdam erklæringen i 2016. Dermed er de danske mejerier også med til at støtte en bæredygtig udvikling af kloden. Mejeribranchens indsats er gældende for de fleste af FN’s bæredygtighedsmål. I det følgende gennemgås nogle af de mål, hvor mejerisektoren spiller en stor rolle.


Mål 1: Afskaf fattigdom

Mælk og mejeriprodukter er med til at afskaffe fattigdom og sult. På det globale plan er der ca. 120 millioner landbrug med malkekvæg. Hovedparten af disse landbrug er meget små og ligger i udviklingslandene. Her har de små familiedrevne landbrug to eller tre køer, der til gengæld danner basis for en fast indtægt til landbofamilien. Køerne leverer mælk hver dag, og en del af denne mælk sælges videre til de omkringliggende mejerier. Indtægten fra mælken er på denne måde med til at brødføde indbyggerne i landområderne i udviklingslandene.

Hvis man kigger på den samlede, globale forsyningskæde – dvs. lige fra pasningen af koen og til de færdige produkter i supermarkedets kølediske, så sørger mejerisektoren for arbejde til virkelig mange mennesker. Som ovenfor nævnt er der på verdensbasis omkring 240 mio. mennesker beskæftiget i mejerisektoren, der således yder et vigtigt bidrag til bekæmpelse af fattigdom på kloden.


Mål 2: Stop sult

Mange landbofamilier i den tredje verden kan ved hjælp af et par køer holde sulten fra døren. Køerne producerer dagligt en vis portion mælk, der indgår i familiens egen husholdning. Mælken er derved en fast leverance af mad til familien. Mælk er en næringsrig fødevare, der dels er med til at give mæthed – og dels indeholder mange næringsstoffer, som er vigtige for familiens samlede ernæring. Når det drejer sig om sult, så kan en ko eller to gøre en stor forskel for de mange familier, der lever i den tredje verden.


Mål 3: Sundhed og trivsel

Mælk og mejeriprodukter bidrager betydeligt til sundheden af jordens befolkning. Årsagen er, at mælk og mejeriprodukter indeholder mange næringsstoffer, f.eks. vigtige proteiner, vitaminer og mineraler, som både børn og voksne har brug for.  Mange af næringsstofferne er vigtige for børns vækst og har stor betydning for udvikling og vedligeholdelse af vitale dele af kroppen som f.eks. knogler, muskler, hjerne osv.

Mejeriprodukter er også med til at forebygge en række af de forskellige livsstilssygdomme, som vi primært ser i de industrialiserede lande. En række videnskabelige undersøgelser har således vist, at mejeriprodukter kan være med til at forebygge knogleskørhed og type 2-diabetes. Derfor har mejeriprodukter også en gavnlig effekt på langt sigt, og kan med fordel indgå i en sund og varieret kost.


Mål 5: Bedre ligestilling mellem kønnene

I udviklingslandene er mælkeproduktionen med til at støtte kvindernes ligestilling og selvstændighed. Årsagen er, at det typisk er kvinderne, der står for pasningen af familiens køer og derfor er hovedansvarlig for mælkeproduktionen i de rurale områder. Kvinderne sørger for, at køerne får vand, foder og bliver malket. Kvinderne står også for salget af den overskydende mælk på det lokale marked eller mejeri. På den måde får kvinderne en indtægt, der gør det muligt for dem at købe de mest nødvendige ting ind til familien.

I en mandsdomineret verden får kvinderne – i kraft af deres job som mælkebønder – et større råderum, både socialt og økonomisk. Samlet bidrager det til kvindernes selvstændiggørelse og en bedre ligestilling mellem kønnene.

 

Konklusion

Den globale mejerisektor vil gerne være med til at løse nogle af verdens store udfordringer. Mejeribranchen tager et medansvar for dette og har via Rotterdam erklæringen forpligtet sig til at gøre mælke- og mejeriproduktionen endnu mere bæredygtig - til fordel for hele jordens befolkning.