Mejeriprodukternes rolle 

Forskellige undersøgelser dokumenterer, at visse typer af mejeriprodukter kan være en vigtig del af kosten, fordi mejeriprodukter indeholder mange næringsstoffer, som det kan være svært at få nok af fra andre fødevarer. Læs her mere om, hvordan det hænger sammen.

I øjeblikket forskes der på livet løs i bæredygtighed – herunder hvordan det er muligt at gøre kosten mere bæredygtig. 

Forskningen fokuserer bl.a. på, hvilke konkrete fødevarer der kan indgå i en kost, som også er tilstrækkelig sund og indeholder de rigtige næringsstoffer. Samtidig lægger undersøgelserne også vægt på, at den samlede kost ikke må koste mere, end forbrugerne i dag betaler for deres mad. Et andet vigtigt kriterium er, at den anviste kost har en sammensætning, der passer ind i forbrugernes nuværende kostvaner og madkultur. Læs mere om de fire kriterier for bæredygtig kost her.

To interessante studier vil blive nævnt i det følgende.

Klimabelastningen kan mindskes med ca. en tredjedel

Det første studie er fransk og ledet af Dr. Nicole Darmon fra INRA. Her konkluderes det, at den franske befolkning relativt let kan mindske klimabelastningen af deres fødevarer og drikkevarer med ca. en tredjedel. For at få en klimavenlig kost kræver det imidlertid, at franskmændene fremover spiser flere grøntsager og frugt, mindre kød og drikker mindre alkohol. Derimod skal de ikke skære ned på deres indtag af mejeriprodukter – årsagen er, at maden ikke vil leve op til næringsstofanbefalingerne, hvis mejeriprodukterne reduceres.

Denne kost passer ind i franskmændenes nuværende kostvaner og vil koste nogenlunde det samme beløb, som den franske befolkning bruger på mad i dag.

Det skal bemærkes, at hvis man ændrer yderligere på kosten, så klimabelastningen mindskes med mere end en tredjedel, vil det gå ud over, hvad der er kulturelt acceptabelt i en fransk kontekst.

LiveWell for Life – et projekt fra WWF

Det andet forskningsprojekt har navnet ”LiveWell for Life” og er et samarbejde mellem et universitet i Skotland, WWF Verdensnaturfonden og flere andre. Her blev der fokuseret på forskellige europæiske lande, og forskerne udførte beregninger på, hvordan kosten skal sammensættes for at have et lavt klimaaftryk og samtidig være økonomisk tilgængelig og leve op til næringsstofanbefalingerne.

Studiet konkluderer – lige som de franske forskere - at et skift til en mere bæredygtig kost kræver, at befolkningen spiser mindre kød og øger indtaget af bælgfrugter som f.eks. bønner, linser og ærter, som har et højt proteinindhold.
Herudover bør befolkningen også øge deres indtag af frugter, grønsager og kornprodukter (cerealier). Også i dette studie konkluderes det, at indtaget af mejeriprodukter skal bibeholdes på det nuværende niveau for at sikre, at den samlede kost indeholder alle de næringsstoffer, som kroppen har brug for.

LiveWell for Life - Baggrund

”LiveWell for Life” er et forskningsprojekt, der er udført i samarbejde mellem WWF-UK, WWF European Policy og Friends of Europe. WWF er en forkortelse for ”Word Wildlife Fund”, der på dansk benævnes Verdensnaturfonden. EU har også været med til at finansiere projektet.

Læs mere om, hvilke næringsstoffer du får fra mælk