Salg af økologiske mejerivarer i Danmark

Salget af økologiske varer til detailhandel og foodservice har i de senere år oplevet en markant fremgang. Her kan du læse mere om salget af økologiske mejerivarer i Danmark.

Salg af økologiske mejerivarer i Danmark

Økologiske mejerivarer har været blandt de mest populære økologiske varer siden økolo-gien for alvor fik sit gennembrud tilbage omkring årtusindeskiftet. Som det er nævnt i ”Øko-logisk mælkeudvikling og produktion” så har den økologiske drikkemælk været driveren i økologiudviklingen i Danmark og mælken har været den økologivare, som detailhandlen hyppigst har anvendt til at sætte fokus på økologiske fødevarer. Det har bevirket, at den økologiske drikkemælk allerede i 2005-2006 opnåede en markedsandel på omkring 25 pct. i detailhandlen. I de efterfølgende år steg markedsandelen for økologisk drikkemælk svagt fra år til år og den toppede omkring 36 pct. i 2020. Den høje inflation med stigende priser for fødevarer og energi har bevirket en mindre tilbagegang således, at omkring 32-33 pct. af den solgte drikkemælk i detailhandlen i 2022 var økologisk. Markedsandelen for økologisk smør og ost i 2022 er estimeret till hhv. 18 pct. og 7 pct. (volumen).

I nedenstående tabel ses det økologiske detailsalg for de enkelte varegrupper. Det ses, at det samlede salg af økologiske mejerivarer udgjorde 3.314 mio. kr. i 2022, hvilket er en fremgang på knap 100 mio. kr. i forhold til året før. Høj inflation og dermed prisstigninger på alle fødevarer i 2022 – også de økologiske mejerivarer – bevirkede, at der bag den sti-gende omsætning i kroner reelt er et fald i volumen i salget af de fleste økologiske mejeri-varer.

Således er salget af drikkemælk faldet med mellem 10-20 pct. i volumen i 2022 i forhold til året før. Nedgangen har været størst for skummetmælk, hvor nedgangen har været på 20 pct. i volumen, mens den tilsvarende har været 10 pct. for sødmælk. De fedtfattige mælke-typer har således oplevet det største fald i det seneste år, men de fedtfattige mælketyper udgør dog fortsat 90 pct. af det samlede salg af økologisk drikkemælk, målt i volumen. Salget af økologisk ost har oplevet en jævn fremgang, selv om øko-ostens markedsandel fortsat er relativ lav med 7 pct.

Detailsalg af økologiske mejerivarer

Mio. kr.

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

Detailsalg, alle øko-varer

7.565

8.672

11.325

12.865

14.075

15.986

15.547

Heraf mejeri:

 

 

 

 

 

 

 

  • Sødmælk

93

89

114

126

146

167

172

  • Letmælk

173

172

205

235

269

294

292

  • Minimælk

396

413

457

509

533

555

575

  • Skummetmælk

244

262

289

310

317

307

294

Drikkemælk, i alt

906

936

1.065

1.180

1.265

1323

13

  • Syrnede produkter

417

416

477

503

581

569

611

  • Fløde og anden mælk

274

243

317

384

388

359

325

  • Ost

284

330

377

443

507

627

647

  • Smør og bl.produkter

248

225

303

350

365

345

398

Mejerivarer, i alt

2.129

2.150

2.539

2.860

3.106

3.223

3.314

Kilde: Danmarks Statistik.

Salget af økologiske varer til foodservicesektoren har i de senere år oplevet en markant fremgang. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning m.v. Ikke mindst salget af økologiske mejerivarer har gennemgået en meget positiv vækst. Post Corona, i 2022 blev der således solgt økologiske mejerivarer for 779 mio. kr., og dermed udgjorde de økologiske mejerivarer 32 pct. af det samlede mejerisalg til foodservice.

De populæreste økologiske mejerivarer i foodservice er drikkemælk og syrnede produkter, som havde en markedsandel på hhv. 55 pct. og 40 pct. i 2022, dvs. at over halvdelen af omsætningen for drikkemælk var økologisk. For smør og fløde var den økologiske andel 38 pct., mens den for ost var 17 pct. ifølge Danmarks Statistik. I de kommende år forventes der fortsat markant vækst i økologisalget til denne sektor, og dette gælder i udpræget grad også for de økologiske mejerivarer.

Spørgsmål til økologi?

Ejvind Pedersen

Ejvind Pedersen

Chefkonsulent, Økologiafdelingen, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 29807000

E-mail: ep@lf.dk