Levende landdistrikter

Der er stigende fokus på, hvordan vi skaber en bedre balance mellem land og by og bedre vilkår for vækst og udvikling i landdistrikterne.

Det er der god grund til, for flere landdistrikter halter efter resten af landet på parametre som økonomisk vækst, BNP per indbygger, antal beskæftigede mv. 

Men hvad kræver det at skabe en bæredygtig udvikling på landet – både socialt, økonomisk og miljømæssigt? Hvordan spiller den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ind på landdistrikternes fremtid? Og hvordan kan mejeribruget som en central spiller på landet bidrage til en bæredygtig udvikling i landdistrikterne – ikke mindst de unge, kommende mælkeproducenter?

Læs mere herunder.