Fødevaresikkerhed 

Mejeribrugets ForskningsFond investerer i forskning, der kan sikre en høj fødevaresikkerhed, hvilket er helt centralt for at opretholde troværdighed i forhold til kunder og forbrugere. Det er desuden vigtigt at udvikle analyser og metoder, der kan bruges til vurdering og dokumentation af produkternes sikkerhed, kvalitet og holdbarhed.

_______________

Food safety

The Danish Dairy Research Foundation invest in research that can ensure a high level of food safety, which is central for maintaining credibility in relation to customers and consumers. It is also important to develop analyzes and methods that can be used to assess and document the products' safety, quality, and durability.

Aktuelle projekter

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk