Mejeriforskningsnyt

Her på siden kan du læse om nyt fra mejeriforskningsverden, og om de resultater og publikationer, der kommer ud af projekterne under Mejeribrugets ForskningsFond.

Nye afslutningsrapporter publiceret på hjemmesiden

31. august 2023

Slutrapporterne for en del MFF-projekter er nu blevet publiceret og kan findes under MFF slutrapporter. Disse studier dækker forskning inden for fødevaresikkerhed, sundhed & ernæring samt teknologi. Du vil i de forskellige rapporter kunne læse om:

Studiet ’InBrine’ har undersøgt betydningen af saltlagernes mikrobielle sammensætning, samt de positive effekter af naturligt forekommende mikroorganismer på smagsudvikling og hæmning af skimmelvækst. Læs om studiet og dets resultater her.

Et andet studie har kigget på små børns kognitive udvikling og deres vitamin B12-niveau i den periode, hvor kosten ændrer sig, når de går fra modermælk til familiens kost. Find rapporten her.

Du vil også kunne læse om resultaterne fra studiet ’Sund graviditet – sundt barn’, der har kigget på en optimal nordisk hverdagsmad til gravide, for at varetage egen sundhed og understøtte udviklingen af et sundt barn. Læs her om konklusionerne fra studiet.

Et studie ved navn ’I’m Still standing’ har undersøgt forekomsten af proteinunderernæring og forebyggelsen af fysisk skrøbelighed hos 80+ årige hjemmeboende borgere ved hjælp af mælkebaseret protein. Læs rapporten her.

BETAFRAG-projektet har arbejdet på at lave nye og innovative ingredienser indeholdende beta-kaseinfragmenter ved at levere ny viden om dannelse af β-kaseinfragmenter i mælk, når mælkens proteiner nedbrydes. Denne proteolytiske nedbrydning kan have både ønskede og/eller utilsigtede effekter, samt eventuelt påvirke osteudbyttet. Find rapporten her.

Et andet studie har arbejdet på at optimere smagsdannelse i hårde oste. Projektet har derfor fokuseret på at finde løsninger, der tillader, at mesofile starterkulturer kan benyttes ved højere eftervarmningstemperaturer. Du kan læse resultaterne fra dette studie her.

AUROMA-studiet har fokuseret på at optimere målingen af aromastoffer i mejeriprodukter. Formålet har derfor været at skabe en detaljeret og billig software, der er lettilgængelig for alle og som kan bruges til at optimere og kontrollere kvaliteten af forskellige mejeriprodukter. Læs resultaterne fra studiet her.

Du kan også læse om studiet ’MetaCheese’ som har udviklet værktøjer til at forstå og ændre ostemikrobiomet i en ønsket retning, hvorved andelen af fejlbehæftede oste kan mindskes. Find rapporten her.

Studiet ’Big Cheese Data’ har udviklet en metode, der ikke blot tillader måling på alle oste i et produktionsparti, men også kan beskrive variationen inde i den enkelte ost uden at tage prøver. Du kan læse om projektet og dets resultater her.

Endelig vil du også kunne læse om studiet ’Plasmin-fri Mejeri’ der har arbejdet med at udvikle en ny kromatografisk teknologi til fjernelse af plasminaktivitet fra mejeriprodukter, og brugen af denne til produktion af nye produkter. Slutrapporten fra dette projekt kan findes her.

Strukturel design af fødevaremodeller for en flexitarkost – PROFLEX

29. august 2023

Milena Corredig fra Aarhus Universitet præsenterer PROFLEX projektet i Mælkeritidende. Projektet har til formål at bidrage til viden om produktion af blandingsprodukter ved at opnå forståelse af strukturdannelsen i multifase fødevarematricer, indeholdende proteiner fra både mælk og planter samt fedtstoffer. Se artiklen her.

Mineral mælk – mælkeprotein og optag af zink, jern og magnesium

25. august 2023

Esben Skipper Sørensen fra Aarhus Universitet introducerer det nye projekt ’Mineral mælk – mælkeprotein og optag af zink, jern og magnesium’ i Mælkeritidende. Projektets formål er at undersøge og dokumentere, hvorledes mælkeproteiner kan bidrage til transport og optag af de livsnødvendige mineraler zink, jern og magnesium. Du kan læse nærmere om projektet her.

Mikroskopi til øget stabilitet af blandingsprodukter (MicroTool)

23. august 2023

MicroTool projektet præsenteres i Mælkeritidende og er et forskningsprojekt med forskere fra Syddansk Universitet i samarbejde med Arla Foods og IFF. Formålet med projektet er at udvikle en værktøjskasse, baseret på avanceret mikroskopi for at forstå, hvordan fysisk stabilitet og ustabilitet vises på mikro- og nanoskala i mejeriprodukter, og hvordan man styrer det. Læs artiklen her.

ARKIV

Tidligere nyheder fra mejeriforskningsverdenen findes her: