Fødevaresikkerhed/Food safety

Slutrapporter

Download rapport Rapport nummer Udgivet Projektleder Institution Titel
2022-173 2022-173 August 2022 Lene Jespersen Københavns Universitet InBrine – Betydning af saltlagens mikrobiologi for ostekvalitet
2021-165 2021-165 Marts 2021 Søren Aabo Danmarks Tekniske Universitet Mikrobiologisk risikoklassificering af genindvundet og recirkuleret vand på mejerivirksomheder (G/R vand)
2019-158 2019-158 Juli 2019 Paw Dalgaard Danmarks Tekniske Universitet Prædiktionsværktøj til risikovurdering og dokumentation af fødevaresikkerhed
2018-154 2018-154 Juni 2018 Bjarke Christensen  Danmarks Tekniske Universitet Et nyt paradigme inden for osteproduktion - anvendelse af cellular automaton modellering til reduktion af ostemodningstiden
2016-142 2016-142 December 2016 Mogens Klistrup Danmarks Tekniske Universitet Modningsforløbet i ostekorn, analyseret for Lactococus stammer med flere kromosomer
2015-130 2015-130 April 2015 Lene Jespersen Københavns Universitet Nye strategier til vurdering af virulenspotentialet af fødevarebårne patogener bestem ved kvantitative gen-analyser (GeneQuant)
2015-129 2015-129 April 2015 Lene Jespersen Københavns Universitet Optimering af ostekvalitet ved styring af mælks redoxpotentiale (OstRedox)
2012-119 2012-119 November 2012 Ann Detmer DHI FoodMathModel: Matematisk modelleringsværktøj til optimering af processtyring og produktudvikling indenfor mejeriindustrien
2012-116 2012-116

Maj 2012

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed
2011-109 2011-109

Oktober 2011

Henrik Siegumfeldt

Københavns Universitet Starterkulturers fysiologiske og genetiske status som indikator for modningsforløb i ost
2010-104 2010-104

Juni 2010

Lene Jespersen

Københavns Universitet Nye veje til optimeret ostekvalitet - "smalltalk og funktionelle komponenter"
2009-95 2009-95

Marts 2009

Rasmus Bro

Københavns Universitet Simpel Bioinformatik
2007-91 2007-91

August 2007

Mogens Klistrup

Danmarks Tekniske Universitet Fermentering af mælk, kortlagt ud fra fysiologiske ændringer i Lactococcus lactis, undersøgt ved DNA-mikroarray og proteomanalyse
2007-90 2007-90

April 2007

Peter Ruhdal Jensen

Danmarks Tekniske Universitet Mælk - Syrningseffektivitet af den primære starter
2007-86 2007-86

Marts 2007

Per Væggemose Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet Effekt af miljøforhold på smag og aromastofdannelse i danske skimmeloste
2007-85 2007-85

Februar 2007

Peter Ruhdal Jensen

Danmarks Tekniske Universitet Diagnosticering af bakteriofaginficerede celler i syrningsprocesser
2006-79 2006-79

November 2006

Henrik Seigumfeldt

Københavns Universitet Ost - Belysning af interaktioner imellem propionsyrebakterier og laktobaciller under ostemodning
2006-73 2006-73

Marts 2006

Lene Jespersen

Københavns Universitet Karakterisering og optimering af gærs etablering og vækst på overflademodnede oste
2005-72 2005-72

September 2005

Ylva Ardö

Københavns Universitet Hæmning af klostridier i ost og ensilage ved brug af antimikrobielle kulturer med bakterier, som forekommer naturligt i danske oste
2005-65 2005-65

Januar 2005

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost
2004-63 2004-63

Oktober 2004

Jytte Josephsen

Københavns Universitet PCR-metode til detektion af lytiske laktokokfager og identifikation af gener bestemmende for værtsspecificitet
2004-60 2004-60

Maj 2004

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Early events i Lactococcus lactis som mål for aktivitet og syrningsforløb
2004-59 2004-59

April 2004

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste
2003-55 2003-55

Oktober 2003

Hans Israelsen

Bioteknologisk Institut Karakterisering og optimering af mekanismer bag frigørelse af enzymer fra mælkesyrebakterier
2003-49 2003-49

Februar 2003

Ylva Ardö

Københavns Universitet Medfølgefloraens rolle i modningen af danske ostetyper
2002-44 2002-44

April 2002

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Interaktioner mellem mælkens egne enzymer og Penicillium roqueforti
2002-43 2002-43

Marts 2002

Karin Hammer

Københavns Universitet Varmechok i Lactococcus - Reguleringsmekanismer og mutanter i stressrespons
2001-41 2001-41

Maj 2001

Karin Hammer 

Danmarks Tekniske Universitet Kontrol af metabolisk flux igennem glykolysen hos laktokokker
2000-36 2000-36

August 2000

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Early events i mælkesyrebakterier og forudsigelse af fermenteringsforløb
2000-33 2000-33

Maj 2000

Torben Ellebæk Petersen

Aarhus Universitet Proteolytiske enzymer og bioaktive peptider i mælk
1999-26 1999-26

August 1999

Hans Israelsen

Bioteknologisk Institut Identifikation af transportsignaler, der i mælkesyrebakterier sikrer udskillelsen af plasminogenfragmenter
1999-25 1999-25

Juli 1999

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet Interaktioner mellem den termofile og mesofile starterkultur og Penicillium roqueforti
1998-20 1998-20

Oktober 1998

Susanne Knöchel

Københavns Universitet Vækst og overlevelse af patogene bakterier i ost
1998-19 1998-19

September 1998

Kirsten Jørgensen 

Københavns Universitet Bacillus cereus' betydning i danske mejeriprodukter
1998-17 1998-17

Juli 1998

Mogens Jakobsen

Københavns Universitet  Lipolytisk og proteolytisk aktivitet samt forudsigelse af modningsforløb ved fremstilling af Danablu
1998-16 1998-16

Maj 1998

Finn Kvist Vogensen

Københavns Universitet Fysiologisk-genetisk karakterisering af varmechok i Lactococcus
1998-15 1998-15

Marts 1998

Per Væggemose Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet Fysiologi, økologi og resistensforhold hos skimmelsvampe tilknyttet mejeriprodukter, især osteprodukter
1996-12 1996-12 Juli 1996 Ole Filtenborg Danmarks Tekniske Universitet Moderne levnedsmiddelmykologiske metoder i relation til hygiejne
1996-11 1996-11 Juni 1996 Torbel Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Proteolytiske enzymer i mælk
1995-3 1995-3 December 1995 Hans Israelsen Bioteknologisk Institut Lactococcus lactis med ændrede proteolytiske egenskaber

 

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk