Them Andelsmejeri vægter kvalitet og lokal forankring

Blot 10 kilometer syd for Silkeborg i et af Danmarks naturrigeste områder med nogle af landets reneste indsøer og vidtstrakte hedearealer finder man byen Them med sine 2.300 indbyggere.

ARTIKEL FRA OKTOBER 2021: I Them ligger Them Andelsmejeri, og der har det ligget siden 1888. I dag er Torben Aarris CEO på mejeriet, og han ved godt, at den naturskønne placering er helt unik, og den betyder ikke blot noget for ham, men også for mejeriet og andelshaverne:

”Them er en by og et område, som er beliggende helt utroligt idyllisk. Hele den smukke natur, der er omkring os, og Søhøjlandet præger i høj grad vores opland og ophav. Både i form af en stolthed over de områder, men mange af vores gårde er også beliggende med udsigt ud over nogle områder, som man næsten ikke tror findes i Danmark. Ja, Jeg gjorde ikke, før jeg kom hertil”.

Selve byen Them beskriver Torben Aarris som en lille selvstændig landsby udenfor Silkeborg, som er stor nok til at have sit eget lokale foreningsliv og byliv med skole og svømmehal. Så stor nok til at have sit eget selvstændige virke, men selvfølgelig stadig lillebror til Silkeborg. Med årene er byen vokset videre rundt uden om mejeriets hjerte, og mejeriet er i dag en integreret del af landsbyen.

Mange af de 100 medarbejdere bor i lokalområdet, og de 13 andelshavere ligger alle inden for en radius af 25 kilometer fra mejeriet, og to af de lidt større gårde ligger inden for to til tre kilometer fra mejeriet. Mange af gårdene er gået i arv fra generation til generation. Enkelte har endda været tilknyttet mejeriet, siden det blev grundlagt i 1888. Det er altså et meget lokalt forankret mejeri.

"Vores rolle er jo selvfølgelig nok først og fremmest at være en lokal arbejdsplads for mange. Enten i form af de cirka 100 medarbejdere vi har på månedlig basis, men også indirekte for vi gør i høj grad brug af lokale leverandører, som kunne være lokale håndværkere, tømrere og så videre." - Torben Aarris.

Føler et ansvar for den lokale udvikling

Forankringen i lokalområdet er også noget, der betyder meget for mejeriet og andelshaverne. Derfor støtter de også en række sociale aktiviteter i byen som for eksempel sponsorater til den lokale svømmehal og den lokale sportsforening Them GF, men også byens museum bliver støttet.

”Det er et ansvar, som ligger vores ejere, altså andelshaverne, meget på sinde, at vi selvfølgelig bakker op om det lokale. Vi føler, at det er vores bagland og det vil vi gerne have til at fungere”, siger Torben Aarris.

Mejeriet har også en butik i byen, som sælger mejeriets specialiteter, og det er derfor et sted, hvor mange lokale har deres gang og kommer ganske ofte. Noget, Torben Aarris mener, kan være med til at skabe noget liv i byen:

”Det er jo blandt andet et socialt punkt, vi skaber med butikken, og det giver noget liv og nogle shoppemuligheder, hvor man jo ofte ser, at mange af de her mindre landsbyer lukker flere og flere butikker, fordi de har svært ved at klare konkurrencen fra internettet eller fra butikker i de større byer”.

Them Andelsmejeri er også et brand, som er ganske kendt i detailhandelen og specialhandel inden for ost rundt omkring i Danmark, og derfor føler Torben Aarris også, at Them Andelsmejeri er en repræsentant for lokalområdet ude i landet. Generelt betyder det meget for mejeriet, at de bliver betragtet som en god nabo. For de ved godt, at de som et mejeri, der ligger inde i byen, potentielt kan forårsage nogle gener for byens beboere.

”Det er mit indtryk, at man er stolt af at have virksomheden i Them og glad for, at virksomheden er til, og det er egentlig mit indtryk, at de gener, vi forårsager, er overkommelige, og at vi ved fælles hjælp lykkedes med at holde et godt naboskab og gøre det attraktivt, at der ligger nogle arbejdspladser inde i byen – i stedet for at alting flytter ud ved siden af motorvejen”, siger Torben Aarris.


Jordnære udskiftninger og klimaplaner

Nogle af mejeriets investeringer gavner ikke blot det lokale byliv og produktionen, de er tilmed også bæredygtige. Det gælder blandt andet en investering i et anlæg, der koncentrerer mejeriets valle.

”Det har betydet, at hvor vi før havde otte store lastbiler, der kommer ind om dagen for at hente valle, der har vi nu maks. to, og vi laver den samme mængde. Det er jo væsentlig mindre tung trafik ind omkring mejeriet. Så det er egentlig bare et godt eksempel på, hvordan godt naboskab og bæredygtighed går op i en højere enhed. For vi undgår også en masse transport, og det vand vi filtrerer fra med sådan et anlæg, har vi mulighed for at genbruge i vores produktion til vask og andet i stedet for, at det bare går tabt”, fortæller Torben Aarris.

Han påpeger dog, at mejeriet ikke kun arbejder med jordnære udskiftninger af produktionsanlæg. De arbejder også på en samlet klimahandlingsplan på tværs af mejeriet og alle gårdene, der skal samle deres indsats omkring bæredygtighed og klima på længere sigt. Mens Torben Aarris er sikker på, at mejeriet og andelshaverne også ville have fokus på klima og bæredygtighed, hvis de lå et andet sted i verden, så erkender han også, at placeringen i de naturskønne omgivelser også har en effekt på arbejdet:

”Det gør det måske bare lige lidt nemmere som landmand og som mejeri at sætte sig ind i årsagen til, at man arbejder hårdt med nogle ting, som vi godt ved til tider kan være en lidt svær nød at knække”.


Balancen mellem social og bæredygtig ansvarlighed og økonomisk fremgang

Hos Them Andelsmejeri har de nogle principper, der er med til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst. Blandt andet har de nogle klare investeringsmæssige retningslinjer, der betyder, at hvis de kan se en bæredygtig investering i klima eller energi, så er de internt forpligtet til at gennemføre den. Samtidig holder de meget på, at der ikke opstår industriproduktion for masseproduktionens skyld.

”Vi holder meget kraftigt fast i vores håndværk og vores kvalitet, og det er vigtigt for os, at vi laver noget, vi kan stå inde for. Det gælder både i kvalitet og håndværk. Det kan til tider godt afspejle sig i prisen, og det tror jeg måske er med til at skabe den her balance”, siger Torben Aarris og fortsætter:
”Vi har en masse ønsker for fremtiden, men det er ikke at blive store for enhver pris. Vi vil gerne levere flere af vores gode varer, men vi kommer ikke til at ønske at gå på kompromis med nogle af de principper, vi har omkring kvalitet og håndværk. For det er en del af vores DNA, og det er det man køber ind i, når man køber vores varer, og det ønsker vi ikke at lave om på”.


En fremtid med grønne regnskaber

Selvom der altså ikke er planer om masseproduktion af oste i Them, så har Torben Aarris dog stadig planer om at udvikle forretningen:

”Vores fremtidsplaner er, at vi bliver ved med at have fokus på god kvalitet, godt håndværk, den gode smag og udvikling af spændende nye produkter inden for ost. Vi ønsker dog at få mere af det ud til danskerne, men også ud i verden. Som det er i dag, er vi primært orienteret mod det danske marked, og vi ser gerne, at vi sælger flere af vores produkter på eksportmarkederne også”.

Han har dog også øje for, at der er behov for at kigge på andre regnskaber end det økonomiske i fremtiden. I Them vil de skulle sætte højere krav til dem selv inden for energi og ressourcer i al almindelighed, og det bliver nødvendigt at lave et bæredygtighedsregnskab ved siden af det øko­nomiske, samt nogle klare mål for, hvor de skal være på området om et, to og ti år. Det mener han faktisk kommer til at fylde meget de næste år for alle i landbruget og mejeribruget:

”Vi har jo vores ansvar og vores indsats nøjagtig lige så vel som alle andre har deres. Og jeg tror, vi kan vise, at vi kan rykke os rigtig meget. Det kræver selvfølgelig noget tid og noget hårdt arbejde. Men det kræver også fokus og det fokus, det oplever jeg i hvert fald hos os, og jeg tror kun, det fokus vil blive skærpet endnu mere”, siger han og fortsætter:

”Så kan man sige, jamen vi er jo bare en vigtig del af kosten og forbrugernes hverdag og så videre, men det handler også om, at vi kan tilfredsstille det behov og det ønske, der er blandt flere forbrugere om, at vi gør noget. Det gælder alle ikke kun mejerier og landbrug, men også transportsektoren og den offentlige sektor i almindelighed. Vi skal alle sammen bidrage”