Afsluttede projekter

De afsluttede projekter under Mejeribrugets ForskningsFond rummer en stor del af de sidste 34 års forskning på mejeriområdet.

Det er muligt at dykke ned i alle de afsluttede projekter under Mejeribrugets ForskningsFond. De afsluttede projekter er ordnet i en af følgende grupper:

– Sundhed & ernæring
– Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere 
– Fødevaresikkerhed
– Råvarer & kvalitet
– Teknologi

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du ønsker yderligere oplysninger om specifikke projekter.
En samlet oversigt over slutrapporterne findes her:

Slutrapporter

Projektgrupper

Shutterstock 1291011886 u.t.

Sundhed & Ernæring

Mejeribrugets ForskningsFond har siden etableringen i 1990 investeret i forskning, der er med til at afklare og dokumentere mejeriprodukters rolle i en sund kost.

For mere information om de afsluttede projekter, se her:

Sundhed & Ernæring 

Malnutrition 29674881 S (1)

Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere

Mejeribrugets ForskningsFond har i perioden 2014-2023 investeret i forskning, der kan føre til udvikling af optimerede produkter til afhjælpning af akut underernæring i den tredje verden samt til udvikling af mejeriprodukter, som er økonomisk tilgængelige for folk fra udviklingslandene. Området videreføres nu som en del af sundheds- og ernæringsområdet. 

For mere information om de afsluttede projekter, se her:

Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere

Forsøgsmejeri 1720 u.t.

Fødevaresikkerhed

Mejeribrugets ForskningsFond har siden etableringen i 1990 investeret i forskning, der kan sikre en høj fødevaresikkerhed, hvilket er helt centralt for at opretholde troværdighed i forhold til kunder og forbrugere. Mejeribrugets ForskningsFond har desuden investeret i forskning, er udvikler analyser og metoder, der kan bruges til vurdering og dokumentation af produkternes sikkerhed, kvalitet og holdbarhed.

For mere information om afsluttede projekter, se her:

Fødevaresikkerhed 

Forsøgsmejeri 1971 u.t.

Teknologi

Mejeribrugets ForskningsFond har siden etableringen i 1990 investeret i forskning, der fokuserer på optimering og udvikling af bæredygtige mejeriteknologiske processer, herunder nye fremstillingsmetoder og teknologier til produktion af mejeriprodukter og ingredienser samt forskning der undersøger hvordan bakterier, gær, skimmelsvampe og enzymer kan bruges til at fremstille differentierede mejeriprodukter og styre kvalitet og holdbarhed samt skabe smagsoplevelser for forbrugere og kunder.

For mere information om afsluttede projekter, se her:

teknologi 

Heidis Køer u.t.

Råvarer & kvalitet

Mejeribrugets ForskningsFond investerede i perioden 1990-1995 i en række projekter inden for råvarekvalitet. Projekter inden for primær produktion og råvarekvalitet foregår ikke længere i regi af Mejeribrugets ForskningsFond.

For mere information om afsluttede projekter, se her:

råvarer & kvalitet

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk

Morten Rosenbak Groth Web

Morten Rosenbak Groth

Koordinator, Mejeriforeningen / International Food Contest

Mobil: 31232456

E-mail: mrg@mejeri.dk