Vi repræsenterer den danske mælk

Mejeriforeningen er brancheorganisation for de danske mejerier. Vi repræsenterer og samler både de store og de små mejerier, så dansk mejeribrug taler med én stemme.

Mejeriforeningen er en vidensorganisation, og faglig ekspertise er vores vigtigste ressource til at rådgive og servicere medlemmerne og skabe optimale udviklingsmuligheder for mejeribruget både nationalt og internationalt.

Vi er 30+ medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, der alle arbejder for at give de danske mejerier en stærk stemme, nyttig viden og optimale rammer og vilkår.

Vi styrker mejeribranchen i en bæredygtig fremtid

Vi giver mælken en stærk stemme

Vi arbejder for mælkens berettigede plads i en bæredygtig verden.

Mælk – og særligt mælks rolle for sundheden, klimaet og den danske madkultur – er et emne, som mange mennesker - hvis ikke alle - har en holdning til. 

Via vores forskellige digitale kanaler, trykte udgivelser og events formidler vi viden om mælk og inspirerer til at bruge mælk og mejeriprodukter som en naturlig del af en både sund og bæredygtig madkultur.

Vi udforsker mælkens potentiale, stiller spørgsmål og finder svar

Vi følger med i, hvad man bruger mælken til og holder os løbende opdateret på den aktuelle forskning og viden. 

Megen ny forskning starter hos os. Mejeribrugets ForskningsFond finansierer projekter inden for bl.a. teknologi, fødevaresikkerhed og ernæring. Vi sørger for, at der er plads til at stille spørgsmål og hjælper til at skabe de rammer, der kan give svar. De danske mejerier får adgang til den nyeste viden, og vi får alle sammen mere sunde og sikre mejeriprodukter.

Viden og faglighed

Mejeriforeningen har eksperter i fødevaresikkerhed og politik, økologi og ernæring og sundhed. Vi er i dialog med internationale ernæringsforskere, offentlige myndigheder og relevante sparringspartnere som Fødevarestyrelsen og Codex under WHO og FAO.

Vi deler vores viden og tilbyder relevant sparring til fødevareprofessionelle, sundhedsprofessionelle, livsstilseksperter og fødevarevirksomheder.

Som brancheorganisation for dansk mejeribrug er det vores mål at sikre mejeribruget de bedste udviklingsmuligheder, og vi lægger vægt på at være faglige, nuancerede og troværdige.

Vi er den danske mælks ansigt i verden

Danmark er et lille land, men vi er en stor mælkenation. Den danske mælk bevæger sig langt ud over landets grænser. Vi følger den europæiske politik tæt fra vores kontor i Bruxelles, repræsenterer Danmark i globale organisationer som International Dairy Federation og følger med, når handelsaftaler forhandles i WTO eller mellem EU og andre lande.

Vi bliver hørt om vores holdninger og erfaringer og giver tekniske råd om produkter. Vi holder kurser for japanske osteimportører, og vi er med, når internationale ernæringsforskere deler deres opdagelser. 

Vi holder styr på mælken fra ko til karton

Vi stiller krav til mælken. Branchekoden, udarbejdet af Mejeriforeningen, sikrer høje standarder for produktionen af mælk og en ensartet tilgang til og forståelse af fødevaresikkerhed. En sikkerhed, som ikke blot anerkendes herhjemme, men også lever op til internationale standarder som f.eks. ISO 22000.

Vi holder øje med mælken. Det er os, der opgør, hvor mange liter mælk køerne producerer, hvad det bliver til af ost, yoghurt, pulver m.m., hvor meget vi sender ud i verden, og hvor meget der kommer ind udefra. I Mejeristatistikken sætter vi aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Vi holder styr på produktionen fra ko til karton.

Vi gør skolemælk tilgængelig for skoler, forældre og børn

Mejeriforeningen driver Mejeriernes Skolemælksordning, der hver dag leverer frisk kold skolemælk til børn i skoler landet over.

I Mejeriernes Skolemælksordning er vi stolte af at levere et næringsrigt produkt og gode vaner, fordi vi vil børn det bedste.  Skolemælk kan bidrage til fællesskab og hygge i spisepausen og giver næring til læring til resten af dagen.

Skolemælksordningen koordinerer alle de aktører, der skal til for at drive en velfungerende og effektiv ordning – fra mejerierne og grossisterne til skolerne og deres medarbejdere. Skolemælksordningen sørger for, at den friske, kolde mælk er tilgængelig på skolerne, og at det er nemt for forældre at købe mælk til deres børn. 

Vi arbejder for et lavere klimaaftryk

Mejerisektoren arbejder med at nedbringe klimaaftrykket fra produktionen på mejerierne og de gårde, der producerer den rå mælk. Vi vil - i tråd med Parisaftalen - reducere branchens udledning af drivhusgasser med 35 procent i perioden 2022-2030 (scope 2+3). For at kunne lykkes arbejder vi på tværs af mejerier sammen om at identificere og aktivere de tiltag, løsninger og teknologier - store som små - der reducere aftrykket.

Læs mere om mejeribranchen