21. februar 2024

Landmænd og mejerier er i gang med den grønne omstilling

Danske landmænd producerer 0,8 procent af verdens ko-mælk. Frem mod 2050 vokser befolkningen på jorden og efterspørgslen efter mejeriprodukter stiger. De mejeriprodukter kan med fordel produceres i Danmark, hvor landmænd og mejerier er i gang med klimaarbejdet og leverer mælk med et af verdens laveste klimaaftryk.

”Vi tager i mejeribranchen vores del af ansvaret for at nedbringe klimaaftrykket fra mælken. Landmænd og mejerier er i gang med den grønne omstilling og klimaarbejdet på både gårdene og på mejerierne, og vi kan løse opgaven og nå 2030 målene uden at blive pålagt særlige danske afgifter,” siger formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, i en kommentar til arbejdet med grøn skattereform og rapporten fra ekspertgruppen, "Svarer-udvalget".

”Det vil være helt forkert at stirre sig blind på en høj ensartet afgift, som den eneste vej frem. Det er  problematisk at gå dansk enegang og derved reducere den danske produktion, som internationalt har noget af det laveste aftryk. At flytte produktion og udledninger ud af landet er ikke at være et globalt foregangsland – at være foregangsland er at dyrke reelle innovative grønne løsninger, og dem er vi i gang med på både gårde og mejerier,” siger formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen.

Arbejder for et lavere aftryk
Hvis man skal vælge det optimale sted på jorden til at producere mælk og mejeriprodukter, så er det i Danmark. Her findes de perfekte vejr og dyrkningsforhold og kompetencer hos landmænd og mejerier. Derfor har vi allerede noget af den mest klimaeffektive mælkeproduktion i verden.

På tværs af mejerier og gårde har vi fokus på, hvordan vi skridt for skridt kan få et lavere aftryk per liter mælk.

”Danske mejerier er førende på grøn omstilling, fastslår adm. direktør i Mejeriforeningen, Henrik Damholt Jørgensen. 

"Vi udvikler ny viden og lægger fundamentet for fremtidens klimaløsninger, som gårde og mejerier investerer i at tage i brug. Alle danske mejerier tilsluttede sig sidste år Mejeribrugets Klimatjek, som opgør drivhusgasserne på den enkelte gård, med det formål at hjælpe landmanden til konkret at reducere udledningerne på sin gård.”

”Hvis køerne og produktionen flytter ud af landet, fordi lønsomheden og konkurrenceevnen rammes, så risikerer vi, at den udvikling går i stå,” siger Henrik Damholt Jørgensen.

Produktion, arbejdspladser og konkurrencekraft
”Opgaven er kompleks, men vi kan nå i mål, hvis vi får plads og mulighed for at investere i grøn omstilling. Vi kan endda bidrage til den globale, grønne omstilling af fødevareproduktionen, fordi vi allerede gennem vores løsninger er en slags globalt klimalaboratorium. Vores mål er at sætte et positivt internationalt aftryk, men det forudsætter, at vi får lov at fastholde ambitionerne, produktionen, arbejdspladserne og konkurrencekraften på dansk jord,” siger Henrik Damholt Jørgensen.

I Danmark producerer vi 0,8 procent af den ko-mælk, der er i verden – hvor der i øvrigt bliver flere mennesker og efterspørgslen efter mejeriprodukter stiger.