17. maj 2022
Af: Anya Engelbrecht

EU-godkendt foderadditiv er kun begyndelsen på metanreduktionen

ARTIKEL FRA 2021: På Danmarks kvægforskningscenter i Foulum er der stillet skarpt på at undersøge, hvordan metanudledningen fra kvæg kan reduceres. Blandt værktøjerne er foderadditivet Bovaer, der kan mindske produktionen af metan i koens vom.

Der er ingen vej udenom, at kvægbrugets klimabelastning skal reduceres. I hvert fald ikke hvis man spørger Peter Lund, der er professor på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Halvdelen af klimabelastningen fra kvægbruget kommer fra koens metanudledning, men det er begrænset, hvor meget udledningen kan sænkes alene ved at ændre i fodersammensætningen. Dog er løsningen måske lige om hjørnet.

I forsøg på kvægforskningscenteret i Foulum har Peter Lund og ph.d.-studerende Morten Maigaard testet foderadditivet Bovaer fra DSM, og det har vist sig særdeles effektivt til at sænke køernes metanudledning.

”Ved at tilsætte Bovaer pr. kilo tørstof i køernes foder kan vi reducere metanudledningen,” fortæller Peter Lund.

Læs mere her i artiklen fra foråret 2023 om netop forsøgene med Bovaer.


Koens metanudledning kan måles i et lukket respirationskammer, hvor koens udånding og indånding måles hele tiden. (Foto: Niels Åge Skovbo)

Kan foreløbig ikke kombineres

Bovaer virker isoleret i vommen ved, at det aktive stof, 3-nitrooxypropanol, blokerer et enzym, der indgår i metan-dannelsen i specielle mikroorganismer, såkaldte metanogener. Andre foderadditiver har andre aktivstoffer, og derfor har Peter Lund og Morten Maigaard i et tidligere forsøg afprøvet Bovaer i kombination med eksempelvis fedt og nitrat, som også reducerer koens metandannelse.

”Desværre viste forsøgene, at vi ikke bare kan kombinere Bovaer, der giver 30 pct. reduktion, med et andet additiv, der giver eksempelvis 10 pct. reduktion, og så få 40 pct.,” siger Morten Maigaard:
”Jeg er stadig positiv overfor Bovaer og andre foderadditiver, og 30 pct. reduktion er også helt fantastisk. Men det er ærgerligt, at virkemidlerne ikke kan blandes, for vi skal have alle værktøjerne i brug, hvis vi skal have en reduktion i landbruget, der virkelig batter. Derfor vil vi også undersøge videre, hvad der skal til, for at reduktionspotentialerne kan kombineres.”

Forventes på det danske marked dette forår

Bovaer er godkendt i EU til brug i konventionelt landbrug og er allerede i handlen i Sydamerika. DSM har en fabrik i Skotland til produktion af Bovaer på tegnebrættet, og Arla tester stoffet i et omfattende pilotprojekt, hvor landmænd i Danmark, Sverige og Tyskland skal tilsætte Bovaer til foderet til 10.000 malkekøer.