Dommere

Der udsendes invitationer ud til dommere vedrørende bedømmelsen mandag den 30. september 2024.

Dommervejledninger vil blive lagt på denne hjemmeside senere.

Infobrochuren om tilmelding af produkter, bedømmelse og præmiering bliver uploaded på et senere tidspunkt.