Cookiepolitik

Information om brug af cookies

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er ejet og drevet af:

International Food Contest
c/o Agro Food Park 13
8200  Aarhus N

Hvad er en ”cookie”?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet, når du besøger en hjemmeside. Cookies anvendes til mange formål, da en hjemmeside kan læse indholdet fra en cookie, når du genbesøger hjemmesiden. Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som fx en virus), og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer/smartphone/tablet.

Der findes overordnet tre typer af cookies:

  • En ”session cookie”, som kun findes, mens du er på en hjemmeside, og som slettes så snart du forlader hjemmesiden.
  • En ”persistent cookie”, som bliver gemt på din computer/smartphone/tablet i en længere periode.
  • En ”tredjeparts cookie”, som sættes af en anden end ejeren af en hjemmeside, og som typisk også gemmes i længere tid.

Hvad bruges de tre typer cookies til?

Session cookie: Denne ”lever” kun mens du er aktiv på en hjemmeside. Hvis du fx lægger varer i en kurv på en hjemmeside, så huskes dette mellem hver side du besøger. Kommer du tilbage dagen efter, vil din kurv være tom.

Persistent cookie: I nogle tilfælde kan en hjemmeside vælge at gemme information i relation til dit besøg i længere tid. Som i eksemplet med en kurv ovenover, kan en hjemmeside vælge at gemme information i en persistent cookie. Det betyder, at kommer du tilbage flere dage efter, at du har lagt noget i kurven på hjemmesiden, vil det stadig ligge i kurven.

Tredjeparts cookie: Hvis en hjemmeside gør brug af fx Google Analytics , vil der typisk blive gemt en tredjepartscookie fra det pågældende firma.

Anvendelse af cookies på foodcontest.dk

På foodcontest.dk anvender vi cookies til de forskellige formål listet herunder:

Tekniske session cookies: Vores hjemmeside benytter sig af en række session cookies, som har til formål at få hjemmesiden til at fungere. Disse tekniske session cookies gemmer ikke persondata om dig, og de kan ikke tilgås af tredjepart.

Google Analytics: Hos foodcontest.dk benytter vi Google Analytics til indsamling af statistik med det formål at forbedre brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler data om, hvilke sider du besøger, hvor længe, hvilken browser du anvender mv. Vi sender ikke direkte personoplysninger til Google, men Google modtager og behandler din IP-adresse, som i visse tilfælde også betragtes som persondata.

YouTube: På foodcontest.dk benytter vi YouTube som video-streaming-tjeneste til visning af videoer. Besøger du en af de sider hvor en video er placeret, vil YouTube sætte en tredjepartscookie. Når du klikker afspil på en video, sætter streaming-tjenesten yderligere cookies med information om afspilningen. foodcontest.dk har ingen indflydelse på indholdet og brugen af disse cookies.

Sådan fravælger du cookies

Hvis du ikke ønsker cookies bliver lagret på din computer/smartphone/tablet, kan du afvise dem ved at ændre indstillinger i din browser. Vær opmærksom på, at afviser du cookies fra foodcontest.dk, vil hjemmesiden ikke fungere hensigtsmæssigt.

For at afvise cookies i din browser eller for at slette allerede oprettede cookies henviser vi til nedenstående vejledninger afhængig af hvilken browser, du anvender.

Kontakt foodcontest.dk

Indsamling af oplysninger på foodcontest.dk sker inden for rammerne af den til en hver tid gældende lovgivning samt i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven. Læs mere om vores generelle behandling af personoplysninger i vores Privatlivspolitik.

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående:

På e-mail: ifc@foodcontest.dk

Ved almindeligt brev:

International Food Contest
c/o Agro Food Park 13
8200  Aarhus N

Opdateret 26. oktober 2020

Dit samtykke gælder for følgende domæner: foodcontest.dk

Cookie Policy (English version)

Owner of the website and contact information:

The website is owned and managed by:

International Food Contest
c/o 13, Agro Food Park
DK 8200  Aarhus N

This cookie policy explains what cookies are and how we use them on our website.

What are cookies?

Cookies are small data files that are stored on your computer, smartphone, or tablet, when you visit a website. Cookies have many purposes as websites can read the content of a cookie, when you revisit the website. Cookies do not pose a threat – like a virus, towards your computer, smartphone, or tablet and the cookies on your computer/browser will never be able to access any of your installed programs.

Three types of cookies:

  • Session cookies: This type of cookie only exists while you are visiting a website. The session cookie will be deleted when you leave the website.
  • Persistent cookies: This type of cookie is stored on your computer, smartphone, or tablet for a longer period of time. 
  • Third party cookies: This type of cookie is placed by someone else than the owner of the website. The third-party cookie is normally stored for a longer period of time.

How are the three types of cookies used?

Session cookie: When visiting a webshop, the session cookie will e.g. remember the item you have placed in the basket between, when you browse through different pages on the website. Since the session cookie only exists when visiting the website the basket will be empty, if you return to the webshop the next day.

Persistent cookies: In some cases information about your visit on a website will be stored for a longer period of time – through the persistent cookie. This means that if you have visited a webshop and placed a product in the basket, you will find that the item still appears in the basket, if you return to the webshop days after you placed it there.

Third party cookie: The third-party cookie is stored if a website uses for example Google Analytics.

How does foodcontest.dk use cookies?

We use cookies for the following purposes:

Technical session cookies: Our website uses a number of session cookies for the purpose of ensuring the functionality of the website. These technical session cookies do not store any personal data about you and they are not accessible by third party.

Google Analytics: We use Google Analytics on foodcontest.dk with the purpose of collecting data that can improve the usage of our website. Google Analytics collects data about which pages you visit, how long your visit are, which internet browser you use, etc. We do not send any personal data to Google, but Google receives and processes information regarding your IP-address, which in some cases can be understood as personal data.

YouTube: We use YouTube for the purpose of placing video content on our website. When visiting pages on the website, that includes YouTube-videos, a third-party cookie from YouTube is stored. When you play the video, YouTube places further cookies with information about the playing of a video. foodcontest.dk has no influence on the content and use of these cookies.

How can I change my cookie settings?

If you don’t want any cookies stored on your computer, smartphone, or tablet you can change cookies settings in your browser. Be aware that when changing cookie setting in your browser the website might not work appropriately.

To change cookie settings in your browser and to delete existing cookies, we direct you to the following guides depending on which browser you are using:

Contact foodcontest.dk

Collection of information on foodcontest.dk is made according to the legislation and the GDPR. You can read more about the way we process personal data in our Privacy Policy.

If you have any questions to the processing of personal data, you are welcome to contact us:

Email: ifc@foodcontest.dk

Mailing address:

International Food Contest
c/o 13, Agro Food Park
DK 8200  Aarhus N

 

Updated 7th December 2020