Hvad får udstillerne ud af at deltage i International Food Contest?

International Food Contest er mødested for hele fødevarebranchen. Her udstilles produkter samt den sidste nye teknologi af maskiner beregnet for levnedsmiddelindustrien.

Alle fødevarer kvalitetsvurderes ud fra faglige kriterier. Dommerne vil være fagets egne folk, professionelle brugere og andre specialister.

De tilmeldte produkter sammensættes med andre tilsvarende produkter til bedømmelseshold.

Dommerne bedømmer produkterne, og der tildeles ærespræmier og medaljer (diplomer) til de bedste. Medaljer må påføres produktets salgsemballage.

Alle produkter udstilles i hallen hvor der for mange produkters vedkommende uddeles smagsprøver.

Highlights ved udstillingen

  • Styrkelse af den faglige stolthed gennem bedømmelse, præmiering og hyldest.
  • Uddannelse/dialog mellem virksomhedsudstillere og erhvervenes personale.
  • Inspiration til kvalitetsforbedring og produktudvikling. 
  • Præsentation af fødevareerhvervets mangfoldighed af produkter. 
  • Øget kendskab til fødevareerhvervets samlede produktsortiment og direkte kontakt med fødevarebranchens øvrige professionelle aktører.
  • Kåring af Danmarks bedste inden for de deltagende fødevarekategorier.
  • Events med fødevarer i centrum.
  • Særlige arrangementer, foredrag og korte kurser.